oorzaken agressie

Agressie naar mensen of dieren

Heb jij een hond die agressie vertoont en wil je hiermee aan de slag? Download onze tips!

Wanneer je een hond uit het asiel adopteert kan het zijn dat je nieuwe huisgenoot in meerdere of mindere mate agressie vertoont naar andere honden, mensen of andere dieren (denk aan katten, kleinvee). Agressie is iets wat wij als mensen vaak lastig of vervelend vinden, en serieuzere vormen zelfs terecht eng of gevaarlijk.

Wanneer agressie serieuzere vormen aanneemt dan is het zeker verstandig om hier snel wat mee te doen en/of hulp bij te zoeken. In andere gevallen is het uiteraard ook belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Bedenk alleen wel dat niet alle vormen van agressie bij honden onderling problematisch hoeft te zijn.

Communicatie

Agressie is een vorm van communicatie die honden hebben en in een groep honden wordt het ook met regelmaat ingezet. Dat betekent niet dat er gelijk een serieuze mate van agressie wordt ingezet, het kan bijvoorbeeld ook een opgetrokken lip zijn of een kleine grom omdat de ene hond vindt dat de ander te dichtbij komt, te opdringerig is of hij heeft iets wat hij voor zichzelf wilt houden. Als de andere hond daar dan op reageert door weg te gaan, zal de hond die zijn lip optrok of gromde hier ook mee stoppen. Hij heeft tenslotte aangegeven “blijf uit mijn buurt” en de andere hond doet dat, dus er is niks meer aan de hand.

Ondanks dat agressie dus behoort tot het volledige communicatiepalet van honden betekent dit niet dat we alle vormen van agressie maar normaal moeten vinden, het kan ten slotte wel degelijk gevaarlijke of onprettige situaties opleveren.

hoe kan agressie eruit zien

Hoe kan agressie eruit zien

  • Uitvallen naar andere honden tijdens het wandelen: denk hierbij aan honden die je ziet hangen in de lijn en ondertussen hard blaffen en uitvallen naar een passerende hond of soms al op grote afstand hiermee beginnen.
  • Uitvallen naar passerende voetgangers of fietsers, scooters of auto’s: hetzelfde als de bovenste maar in dit geval dus naar mensen of bewegende voertuigen.
  • Blaffen, uitvallen of happen/bijten naar bezoek: dit vindt binnen of in de tuin plaats. Het gebeurt dus op een plek die de hond als eigen ervaart. Vaak zie je dit opbouwen bij de hond. Dus hij staart eerst, trekt een lip op, begint te grommen, snapt dan, blaft en bijt wanneer er niet eerder gereageerd wordt op deze signalen. In sommige gevallen slaat een hond de voorliggende fases over en lijkt gelijk te bijten. Vaak laat hij dan al wel eerdere signalen zien maar soms gaat dat heel snel of wordt de hond te snel benaderd.
  • Najagen of bijten van andere dieren: Veel honden hebben een zekere mate van jachtinstinct. Dit verschilt uiteraard per ras, maar er zijn zeker honden die andere dieren zullen najagen, bijten en in het ergste geval doodbijten of schudden.
  • Vechten en/of bijtincidenten met andere honden in en om het huis: interactie tussen honden die uitmondt in een gevecht tussen de honden. En in het geval van bijten tot schade aan één, beide of meerdere honden kan leiden.
  • Een hond die verstart bij benadering: dit is een vorm van agressie die vaak niet herkend wordt. Het is echter wel een belangrijke om te herkennen omdat verstarren (hond staat stil, lijkt helemaal niet te bewegen, volgt datgene wat hij in de gaten wilt houden heel scherp) heel plotseling kan leiden tot het grijpen, pakken van een prooi. Een prooi is vaak een dier of een kind, maar kan ook een volwassene zijn.

Veel van deze soorten agressie kunnen vanuit angst komen, dit wordt ook wel angst-agressie genoemd. De laatste 2 horen hier niet bij. Vooral bij het op afstand al uitvallen naar mensen, dieren, voertuigen of iets anders zie je vaak wanneer een hond angstig is voor dat wat er aan komt en daarom maar alvast begint met uitvallen zodat hij het misschien kan wegjagen.

agressie honden probleemgedrag

Oorzaken

In een asielomgeving moest je nieuwe huisgenoot zijn leefomgeving delen met een heleboel andere honden. Dit kúnnen honden zijn die sowieso al moeite hebben met soortgenoten of honden van dezelfde sekse. Logisch dus dat in deze omgeving meer agressie richting soortgenoten kan ontstaan. Dit is zelfs voor de meest stabiele hond al een hele uitdaging.

De honden horen en ruiken elkaar in de kennels, en zien elkaar vaak door het hekwerk als de honden op de uitlaatveldjes worden gezet. Doordat sommige honden al probleemgedrag hebben op moment dat ze naar het asiel worden gebracht, en de honden die er al zijn vaak al achteruit gaan in hun sociale vaardigheden, is het vaak niet mogelijk om honden bij elkaar te plaatsen om zo meer sociale contacten te hebben. En doordat de honden geen of slechts beperkt sociale contacten kunnen hebben, treedt desocialisatie op. Dit betekent dat de hond als het ware vergeet hoe hij met andere dieren (of mensen!) om moet gaan.

Wisselende contacten met vrijwilligers en geen ‘eigen baas’ hebben, kan bij sommige honden ook leiden tot uitvalgedrag naar mensen. En waar een gemiddelde huishond dagelijks een aantal keren gaat wandelen en daarbij allerlei verschillende personen ziet, hoort en ruikt, zijn dit soort gevarieerde wandelingen helaas niet altijd weggelegd voor elke asielhond.

En wat als deze hond voorheen al minder goed gesocialiseerd is met mensen (bijvoorbeeld doordat de hond uit de broodfok komt) en hij komt op het asiel op een uitlaatveld en een paar keer per week wordt er gewandeld in een afgelegen gebied? In deze situatie verbetert het gedrag van deze hond ook niet bij het asiel…. Dan staat deze hond al 3-0 achter wat betreft zijn sociale skills. Zeker als het ook nog eens een ras is dat niet goed bekend staat om zijn sociale vaardigheden.

Natuurlijk is het handig om te weten waardoor agressie ontstaat, en welke ervaringen jouw hond heeft meegemaakt waardoor hij agressie inzet. Maar vaak weet je het niet bij een asielhond en zal je aan de slag moeten met dit gedrag zodat je jouw hond kan helpen om een fijner leven te hebben.

Raadpleeg een ervaren hondengedragstherapeut wanneer je merkt dat het welzijn van je hond (of anderen) in het gedrang komt! Kijk op de website van de NVGH, SPPD of certipet voor geaccrediteerde trainers, hondenscholen en gedragstherapeuten bij jou in de buurt.

agressie

Heb jij een hond die agressie vertoont naar mensen of andere dieren en wil je hiermee aan de slag? Wij hebben enkele algemene tips voor je uitgeschreven die je hierbij zouden kunnen helpen. Download hiervoor het onderstaande factsheet!